معرفی مدرسین محمدرضا اصلانی

شاعر، نویسنده، کارگردان و هنرپژوه

فیلم شناسی

(۱۳۴۶) جام حسنلو (داستان کسی که می پرسد)

(۱۳۴۸) بَدبَده (داستان پسری که می‌پرسد )نویسنده و کارگردان (بر اساس داستانی از حسین رسائل)

(۱۳۴۹) غربت الغربیه

(۱۳۵۰) جامع فهرج 

(۱۳۵۰) تاریخانه

(۱۳۵۰) سوزن بان / نویسنده (کارگردان: منوچهر طیاب)

(۱۳۵۱) میراث فرهنگی ما 

(۱۳۵۱) سوی شهر خاموش / نویسنده (کارگردان: منوچهر طیاب)

(۱۳۵۱) صبح روز چهارم / نویسنده (کارگردان: کامران شیردل)

(۱۳۵۲) تنگنا / نویسنده (کارگردان: امیر نادری)

(۱۳۵۳) چنین کنند حکایت / نویسنده و کارگردان (بر اساس داستانی از اسماعیل نوری اعلا – نویسندگان همکار: کامران شیردل و مهرداد فخیمی)

(۱۳۵۳) مش اسماعیل 

(۱۳۵۳) سریال سمک عیار / نویسنده و کارگردان (براساس رمان «سمک عیار» نوشتهٔ فرامرز پسر خداداد پسر عبدالله الکاتب الارجانی در سدهٔ ششم هجری)

(۱۳۵۴) ابوریحان بیرونی 

(۱۳۵۴) مرثیه / نویسنده (کارگردان: امیر نادری)

(۱۳۵۵) باغ سنگی / نویسنده (کارگردان: پرویز کیمیاوی)

(۱۳۵۵) شطرنج باد 

(۱۳۵۹) کودک و استثمار 

(۱۳۷۵) چیغ 

(۱۳۷۵) دلِ جهان 

(۱۳۷۷) سریال غبار نور / نویسنده و کارگردان

(۱۳۷۸) واقعه کربلا به روایت تاریخ طبری 

(۱۳۸۰) سریال منطق الطیر 

(۱۳۸۵) خاطرات یک ۷۵ ساله 

(۱۳۸۶) آتش سبز 

(۱۳۸۹) دست‌های هگمتانه 

 

(۱۳۹۰) چه آفتابِ خوشی در درونِ او می‌تافت

(۱۳۹۰) تهران: هنر مفهومی