معرفی مدرسین بهنام بهزادی

فیلمنامه‌نویس – کارگردان – تهیه‌کننده

سینمایی

من می‌ترسم ۱۳۹۸
وارونگی ۱۳۹۴
قاعده تصادف ۱۳۹۱
تنها دوبار زندگی می‌کنیم ۱۳۸۶

فیلم‌های کوتاه

پدر بزرگ ۸ م. م۱۳۶۷
زیستن ویدئویی۱۳۷۱
امروز دوشنبه است؟ ۱۶م. م ۱۳۷۲
روز اول ویدئویی۱۳۷۵
تلافی ۱۶م. م ۱۳۷۸
قصه‌های پدر (مجموعه ۱۰فیلم کوتاه) ویدئویی ۱۳۷۹
رفتیم لب رودخانه ویدئویی ۱۳۸۰

فیلم‌های داستانی تلویزیونی

نشانی۱۳۸۰
بغض شیشه‌ای۱۳۸۸
قلب دوم۱۳۸۹
یک‌نفر دیگر۱۳۹۰

فیلم‌های مستند

۱۳۶۸ عاشورا ۸م. م
۱۳۷۳ دانشکده ۱۶م. م
۱۳۷۵ دست و نال ویدئویی
۱۳۷۶ طنین آبی کاشی ۱۶م. م
۱۳۸۲ آوازهای قو (مجموعه ۳ فیلم) ویدئویی
۱۳۸۱ حرف‌هایت را پنهان‌کن ویدئویی

جوایز

تنها دو بار زندگی می کنیم:
نامزد هوگوی طلایی بهترین فیلم جشنواره فیلم شیکاگو ۲۰۰۸
نامزد بهترین فیلمنامه جشنواره آسیا پاسیفیک ۲۰۰۸ برنده جایزه الحمرا برای بهترین کارگردانی جشنواره گرانادا اسپانیا ۲۰۰۹ نامزد بهترین فیلم در جشنواره فیلمهای معاصر مکزیکو سیتی نامزد بهترین بازیگر مرد جشنواره آسیا پاسیفیک ۲۰۰۸ برنده جایزه نتپک به عنوان بهترین فیلم آسیایی اسپانیا ۲۰۰۹ برنده جایزه بهترین بازیگر مرد و بهترین بازیگر زن جشنواره سینه فن هند ۲۰۰۹ جایزه بهترین فیلمنامه انجمن نویسندگان و منتقدان سینمای ایران ۱۳۸۷

قاعده تصادف:
برنده جایزه سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی در بخش بین‌المللی جشنواره فیلم فجر ۱۳۹۱
برنده جایزه سیمرغ بلورین بهترین فیلم در بخش بین‌المللی جشنواره فیلم فجر ۱۳۹۱ برنده جایزه سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران در بخش بین‌المللی جشنواره فیلم فجر ۱۳۹۱ برنده جایزه سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی در بخش بین‌المللی جشنواره فیلم فجر ۱۳۹۱ برنده جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم توکیو ژاپن ۲۰۱۳نامزد جایزه بهترین فیلم در جشنواره سائوپائولو برزیل ۲۰۱۳ برنده جایزه ویژهٔ هیئت داوران جشنواره مانهایم هایدلبرگ آلمان ۲۰۱۳ برنده جایزه بهترین فیلم به انتخاب تماشاگران جشنواره سه قاره. نانت. فرانسه. ۲۰۱۳ نامزد جایزه بهترین فیلم جشنواره جیپور. هندوستان. ۲۰۱۵

وارونگی:
نامزد بخش نوعی نگاه جشنواره فیلم کن فرانسه ۲۰۱۶
برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره مدفیلم رم. ایتالیا ۲۰۱۶ نامزد جایزه بهترین فیلم جشنواره خیخون. اسپانیا ۲۰۱۶ نامزد جایزه بهترین کارگردانی جشنواره بلگراد صربستان ۲۰۱۷ برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره جیپور هند ۲۰۱۷ برنده جایزه بهترین فیلمنامه غیراقتباسی جشنواره فیلم جیپور ۲۰۱۷ برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره فیلم‌های ایرانی زوریخ ۲۰