• تعداد جلسه 8 جلسه
  • مدت هر جلسه 0
  • زمان برگزاری مبتدی
  • سطح دوره 0
  • نوع دوره 0
  • گواهینامه دارد
  • سعید عقیقی

  • دسته:

غیرفعال
  • 0 دانشجو
  • فارسی

.

متن نمونه ۴۵۶۴۵۶۴۵۶۴۵۶

سعید عقیقی

سعید عقیقی

مدیر آموزش

0 نظر

نظر خود را بنویسید