• ۱.تئوری مولف: معیارها و زمینه ها
  هیچ موردی در این بخش وجود ندارد
 • ۲. وارثان آندره بازن در انگلستان (رابین وود ، ویکتور پرکینز) ، آمریکا(اندرو ساریس)و بررسی کتاب های : فیلم به عنوان فیلم (پرکینز)هیچکاک هاکس، هالیوود ازویتنام تا ریگان(وود) نگره مولف(پالین کیل): نبرد در آمریکا بر سر مولفان. چه کسی مولف است؟
  هیچ موردی در این بخش وجود ندارد
 • ۳. نقطه عطف تاریخ نقدفیلم: نقد تفسیری در فرانسه (کریستین متز)در برابر علیه تفسیر (سوزان سونتاگ)
  هیچ موردی در این بخش وجود ندارد
 • ۴.نشانه ها و‌معنا در سینما(پیتر وولن)
  هیچ موردی در این بخش وجود ندارد
 • ۵.نقد نئو فرمالیستی در دهه ۱۹۸۰(بوردول و تامسن)،هنر سینما،روایت در فیلم داستانی معناسازی

تئوری فیلم ۲

این محتوا محافظت شده است، لطفا وارد شوید و برای مشاهده این محتوا در دوره ثبت نام کنید!